مدیـریت

                                            

 

                                                                                         جناب آقای عبدالله مینوئی

 

                                    فارغ التحصیل رشته مدیریت
                            15 سال سابقه در پست های مدیریتی

اهداف :

1- توجه به اصول و مباني اقتصاد سلامت با رويكرد اقتصاد مقاومتي و با بهره گيري از آخرين مستندات علمي و دانش روز.

2- استفاده بهينه از منابع در اختيار و بكار گيري اين منابع در جهت اهداف بیمارستان و دانشگاه .

3- ايجاد اتحاد و همدلي در بين مجموعه نيروي انساني شاغل در بيمارستان .

4- توجه جدي به دستورالعمل هاي طرح تحول سلامت و ساير دستورالعمل هاي ابلاغي در جهت صيانت از منابع .

5- اهتمام ويژه به اصول و شاخص هاي استاندارد ارزشيابي بيمارستان و بالا بردن اين شاخص ها در جهت اعتبار بخشي بيمارستان.

6- توجه جدي به خلق ثروت با رويكرد افزايش درآمد ، كاهش هزينه ها و جذب منابع از خيرين حوزه سلامت .

7- توسعه زير ساخت هاي فيزيكي و تجهيزاتي  مورد نياز بيمارستان .

 

          تلفن تماس: 55228585