فرم گزارش حوادث شغلی

 

همکار گرامی ؛

 بهداشت حرفه‌ای (Occupational Health Engineering) یا سلامت شغلی یا سلامت کار ، شاخه‌ای است از علم بهداشت وعبارتست از شناسائی ، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور موجود در محیط کار به همراه یکسری مراقبتهای بهداشتی درمانی به منظور سالمسازی محیط کار و حفظ سلامت نیروی کار.

مهندسی بهداشت حرفه‌ای را می‌توان به طور خلاصه علم و هنر تامین سلامت در محیط‌ های شغلی تعریف کرد و یک مهندس بهداشت حرفه‌ای یا متخصص سلامت شغلی کسی است که وظیفه شناسایی ، ارزشیابی و حذف یا کنترل عوامل مخاطره آمیز شغلی را به عهده دارد.

تامین و ارتقاء عالی ترین سطح سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی برای کارگران همهٔ مشاغل ، پیشگیری ازبیماری‌ها و حوادث ناشی ازکار ، بکارگماردن نیروی کار درمحیط و شغلی که از لحاظ جسمی و روانی قدرت انجام آنرا دارد و بطورخلاصه تطابق کار با انسان از جمله مواردی است که در حوزه پیگیری و کاری بهداشت حرفه ای می باشد .

لذا خواهشمند است با توجه موارد یادشده فوق ،  در صورت بروز هر گونه حوادث شغلی ، در اسرع وقت از طریق لینک زیر حادثه مربوطه را گزارش نمائید .